Recent Changes - Search:

edit SideBar

Bokuto ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho

Nio stycken Kihon övningar i kata form.

För Övningsledare

(Kommandon är understrukna i detta dokument)

 • Deltagare delas in i par.
 • Inled med Bokuto ni your kendo kihon waza keiko ho
 • Ena sidan utnämns, genom att visa med den hand som är närmast de tilltalade, till Motodachi, den andra till Kakarite
 • Rei
 • Då på hälsningen ar avslutad så startas varje kata genom att ange hela dess rubrik (se nedan) följt av Hajime

Rei-Ho

På och av hälsning görs på samma sätt som i Nippon Kendo Kata?

 • Stå på nio stegs avstånd, tachiai no maai, från varandra med Bokuto i höger hand, Sage To.
 • Buga mot Kamiza/Shomen med rak rygg och nacke och med blicken mot golvet
 • Buga mot varandra med bibehållen ögonkontakt
 • Ta tre stora steg, ayumi ashi, inled med höger fot. I det tredje steget dra svärdet till Chudan no Kamae. Bladen skall vara spets vid spets.
 • Sonkyo no kamae
 • Stå upp
 • Sänk svärden åt höger med spetsen i knähöjd, Kamae wo toku.
 • Backa fem små steg, ayumi ashi, inled med vänster fot, till Tachiai no maai.
 • Inta Chudan no Kamae

Avhälsning görs på motsvarande sätt.

Gäller samtliga Kata

 • Inledning: Tre steg fram till Ai-Chudan vid Isokku Itto no Maai (Svärden korsade ca 5 cm innanför spetsen)
 • Avslutning: I Isokku-Itto-no-Maai följt av Kamae-wo-Toku och fem små steg bakåt till Tachiai-no-Maai
 • Alla förflyttning sker meddelst Suri-Ashi
 • Samtliga hugg är stora och åtföljs av Kiai om inget annat uttryckligen sägs

Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho

Rei

Kihon Ichi: Ippon Uchi no Waza - Men, Kote, Do, Tsuki

 • Inledning
 • Men
  • Motodachi flyttar kensen något åt höger
  • Kakarite gör Shomen-Uchi med ett steg
  • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
  • Återgå till utgångspositionen
 • Kote
  • Motodachi flyttar kensen något åt vänster och visar Kote
  • Kakarite gör Kote-uchi med ett steg
  • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
  • Återgå till till utgångspositionen
 • Do
  • Motodachi lyfter svärdet rakt upp över huvudet
  • Kakarite gör Migi-Do-Uchi med ett steg
  • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
  • Återgå till utgångspositionen
 • Tsuki
  • Motodachi flyttar kensen något åt höger
  • Kakarite stöter mot Motodachis hals (Nodo-no-Tsuki) med ett steg. Motodachi backar samtidigt ett steg
  • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
  • Båda flyttar sig med ett steg till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon Ni: Renzoku-waza - Kote-men

 • Inledning
 • Motodachi visar kote
 • Kakari gör KoteUchi
 • Motodachi backar ett steg och visar Men
 • Kakarite tar samtidigt ett steg framåt och hugger Men
 • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
 • Kakari tar ett steg bakåt
 • Båda flyttar sig med ett steg till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon San: Harai-Waza - Harai-Men

 • Inledning
 • Kakarite gör en uppåtgående Harai (Harai-Age) med vänster sida av svärdet
 • Kakarite hugger sedan Men som träffar samtidigt som vänster fot förs fram
 • Kakarite tar ett litet steg bakåt med Zanshin
 • Återgå till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon Yon: Hiki-waza - Hiki-Do

 • Inledning
 • Kakari gör Men-uchi
 • Motodachi blockerar med vänster sida av sitt svärd
 • Båda tar ett steg framåt och möts i Tsuba-Zeriai
 • Kakarite pressar ner Motodachis svärd något.
 • Motodachi reagerar med att trycka emot
 • Kakarite för bak vänster fot och lyfter svärdet över huvudet
 • Motodachi lyfter svärdet över huvudet
 • Kakarite gör Migi-Do-Uchi samtidigt som höger fot dras bak
 • Kakarite tar ett steg bakåt med Zanshin
 • Båda tar ett steg bakåt till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon Go: Nuki-waza - Nuki-Do

 • Inledning
 • Motodachi tar ett steg fram och gör Shomen-uchi
 • Kakarite tar ett steg diagonalt åt höger och gör Migi-Do-Uchi
 • Båda tar ett steg bakåt och möts diagonalt. Kakarite visar Zanshin.
 • Båda roterat ett steg medurs till utgångs positionen
 • Avslutning

Kihon Roku: Suriage-waza - Kote-Suriage-Men

 • Inledning
 • Motodachi tar ett steg framåt och gör Kote-Uchi
 • Kakarite tar ett steg bakåt och gör Suriage med höger sida av svärdet
 • Kakarite tar sedan ett steg fram och gör Shomen-Uchi
 • Båda tar ett steg tillbaka till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon Shichi: Debana-waza - Debana-kote

 • Inledning
 • Motodachi för fram höger fot och för spetsen något uppåt och framåt
 • Kakarite snabbt ett steg fram och gör ett litet Kote-uchi
 • Kakarite tar ett steg bakåt och visar Zanshin
 • Båda tar ett steg tillbaka till utgångspositionen
 • Avslutning

Kihon Hachi: Kaeshi-waza - Men-Kaeshi-Do

 • Inledning
 • Motodachi tar ett steg fram och gör Shomen-Uchi
 • Kakarite tar ett steg diagonalt fram åt höger, blockerar hugget med vänster sida av svärdet och gör Migi-Do-Uchi
 • Båda tar ett steg bakåt. Kakarite visar Zanshin (de möts diagonalt)
 • Båda roterat ett steg medurs till utgångs positionen
 • Avslutning

Kihon Kyu: Uchiotoshi-waza - Do-Uchiotoshi-Men

 • Inledning
 • Motodachi tar ett steg fram och gör Migi-Do-Uchi
 • Kakarite tar ett steg snett bakåt vänster och slår ner motodachis svärd med ett stort hugg
 • Kakarite tar sedan ett steg fram och gör Shomen-Uchi
 • Båda tar ett steg bakåt. Kakarite visar Zanshin (de möts diagonalt)
 • Båda roterat ett steg moturs till utgångs positionen

Yame

 • Avsluta enligt punkt "Rei-Ho" ovan

Jämför med Dai-Ichi-Kihon & Dai-Ni-Kihon

Minnesregel

För att komma ihåg ordningen kan du memorera denna "ramsa" som består av den första stavelsen i de olika waza.

I-RE-HA, HI-NU-SU, DE-KA-U

Filmklipp Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon Waza Keiko Ho på Youtube

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2017, at 12:57 AM