Recent Changes - Search:

edit SideBar

Kihon

Kihon 基本

Grundträning som bla inkluderar huggteknik och förflyttning i mycket varierande tempo. T ex Ashisabaki?, Suburi?, Uchikomi?, Kirikaeshi.

Det finns även ett par olika kihon-system Kata-Bokuto-ni-yoru-Kendo-kihon-waza-keiko-ho ? och Dai-Ichi-Kihon? där det förra är officiellt sanktionerat av ZNKR.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2017, at 01:38 AM