Recent Changes - Search:

edit SideBar

Tränarhandbok

Grundläggande riktlinjer för instruktörer och träningsledare på Kibo Dojo

Reigi

Reigi (etikett/ceremoniel) bidrar till en fokuserad och ordnad träningsmiljö samt manar till eftertanke och ödmjukhet.

  • Rei in i & ut ur dojo
  • "Sensei ni rei" och "Otagai ni rei" i seiza efter "Mokusou"
  • Alla övningar inleds & avslutas med bugning åtföljda av "Onegaishimasu" resp. "Arigato gozaimashita"

Japanska uttryck

Vid instruktion skall, i möjligaste mån, japanska uttryck användas om sådana är vedertagna för aktuellt begrepp.
Japanska uttryck skall vara välartikulerade; mycket för att nybörjare snabbare skall tillägna sig dem.

Demonstration/förevisning

Då träningsledaren demonstrerar en övning så skall den göras till 100% inklusive kiai.Detta för att ge de aktiva en så korrekt målbild som möjligt.
Gör demonstrationen sist i instruktionen.
Om instruktionen blir långdragen så se till att sammanfatta den viktigaste punkten innan "Hajime"

Utrustningsvård & chakuzo

Vi skall så ofta som möjligt trycka på vikten av utrustningsvård och av att bära/ikläda sig utrustningen korrekt.

Bra att läsa på

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on April 11, 2016, at 10:30 PM