Recent Changes - Search:

edit SideBar

Bokuto

Svärd av massivt trä (oftast röd- eller vitek) av samma storlek och kurvatur som ett traditionellt japanskt eneggat svärd.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 27, 2017, at 12:55 AM