Recent Changes - Search:

edit SideBar

Kibo Dojo Wiki

Denna wiki innehåller blandad info om Kendo.

Vi vill dock påpeka att mycket av informationen inte är absoluta sanningar utan Kibo Dojo's tolkningar.
T ex hur vi ser på den ordning med vilken aktiva ställer upp i början och slutet av träningen (se Hierarki-artikeln).

Detta skall dock inte vara ett problem då det viktigaste för de aktiva är att ta in allt de hör och värdera det efter egna förutsättningar.
Naturligtvis skall man alltid göra som ansvarig instruktör säger vid träningstillfället.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on June 16, 2013, at 01:23 AM