Recent Changes - Search:

edit SideBar

Chakuso

Chakuso 着装 avser direktiv för hur Gi, Hakama och Bogu skall tas på och bäras. Det är bra att vara medveten om att lokala variationer finns.

Ett urval av reglerna

  • Alla rosetter skall vara av "minus"-/råbandstyp
  • Himo skall vara otvinnade
  • Ryggsidan på Gi skall vara fri från veck. Dessa flyttas till sidorna
  • Ändar och öglor på menhimo skall vara lika, och max 40 cm långa.
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on July 03, 2020, at 04:33 PM