Recent Changes - Search:

edit SideBar

Datotsu-bui

Datotsu Bui är de områden på motståndaren som är godkända att hugga och/eller stöta mot.

 • Men
  • Sho-men
  • Migi-men
  • Hidari-Men
 • Kote
  • Migi-Kote
  • Hidari-Kote
 • Do
  • Migi-Do
  • Hidari-Do
 • Tsuki
  • Nodo-no-Tsuki
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on August 22, 2019, at 08:53 AM