Recent Changes - Search:

edit SideBar

Hierarki

Japan i allmänhet och Budo i synnerhet präglas av hierarkier.

I Kendo tar sig detta bland annat följande uttryck.

Graderingar

Dessa anger, "teoretiskt", nivån på den aktives tekniska kompetens och därmed dennes rang i förhållande till sina träningskamrater.

Detta är dock inte absolut definierat då faktorer som ålder, inbördes personliga relationer och andra mer eller mindre oförklarliga faktorer spelar in.

Denna rang får vissa rent praktiska följder.

  • Det styr den ordning de aktiva ställer upp vid "Rei" före och efter träning.
  • Vem som står på vilken sida vid övningar där man fritt väljer partner
  • Vem som tar över träningen i fall ordinarie instruktör måste avvika

Det är även praxis att den som är högst i rang i ett träningspar kan komma med tips och råd utan att mottagaren bett om sådana. Det omvända skall man vara försiktig med då dett kan anses förmätet. Detta kan förvisso tyckas rimma illa med det moderna Svenska samhället men då Kendo utövas över hela världen och olika kulturer håller olika hårt på "Reigi" så är det bra att ha i åtanke.

Sempai - Kohai

Ovanstående kan även mellan två aktiva benämnas Sempai - Kohai relation. Sempai kan jämföras med Senior och Kohai med Junior.

Sensei

Med Sensei avses lärare. I vissa sammanhang kallas alla som är över en viss grad (t ex 5 dan) för sensei men det beror på t ex hur många 8 dan sensei som befinner sig i rummet eller vilken grad de närvarande aktiva har. Som ni ser så är det ett ganska relativt begrepp.

Man kan dock vara säker på att de som har 8 dan alltid kallas för sensei av alla som har 8 dan eller lägre. :-)

Diverse

Normalt så finns det en Sensei-sida i dojon där eleverna vistas endast om övingarna kräver det. Detta är oftast den sida som är längst ifrån ingången. Behöver man avbryta längre tid än 2 rotationer så skall man vara på de elevsidan. Detta gäller även före och efter passets slut.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 06, 2012, at 04:30 PM