Recent Changes - Search:

edit SideBar

Tenugui

Tenugui (Te - hand, Nugui - torka) är det tygstycke en Kendoutövare sveper om huvudet innan denne sätter på sig Men.

De är ofta utsmyckade på olika sätt.
De mer traditionella har ofta text med någon fin innebörd.
Denna text är riktad mot bäraren för denne att ha med sig under trän ingen/tävlingen.
I dessa fall skall Tenugui hållas upp så att texten är läsbar för bäraren innan den sätts på plats.

Det finns naturligtvis även sådana dekorationer som är tänkta att ge någon form av effekt synlig för åskådare
T ex klubbens symbol eller något annat fiffigt.

Svenska landslagets tenugui är en kombination då den visar Sveriges flagga för omgivningen samtidigt som texten på den är riktad mot bäraren för att denne skall minnas vad han eller hon representerar

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 06, 2013, at 12:55 PM